پروژه مسکونی بام چالوس (اراک)

جدول ومشخصات پروژه مشارکتی بام چالوس

مجتمع  مسکونی بام چالوس
مساحت زمین به 52804 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به  16010 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 27560 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد106  واحد
(  100 واحد دو خوابه +6 واحد دوبلکس)
تعداد طبقات و بلوک 18طبقه - 3 بلوک ( مشارکت)
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 106پارکینگ و106 انباری
تعداد واحد در هر طبقه تعداد       واحد
متراژ دو خوابه ها از 123 مترمربع تا 150 مترمربع
متراژ واحدهای دوبلکس 240 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1396/08/01
تاریخ پایان پروژه 1398/12/29

درصد پیشرفت فیزیکی96/08/30

%1

 

آدرس مجتمع مسکونی بام چالوس: خیابان نواب صفوی ( کوروش )  تلفن تماس شرکت