مجتمع مسکونی سهند

مجتمع  مسکونی سهند
مساحت زمینبه 3324 مترمربع
سطح زیر بنای خالصبه 6518.2مترمربع
سطح زیر بنای ناخالصبه 9927.5 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونیتعداد72  واحد
( 25 واحد مسکونی یکخوابه + 39 واحد دو خوابه +8 واحد سه خوابه)
تعداد طبقات10طبقه + پیلوت +  زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیدهتعداد 72پارکینگ و72 انباری
تعداد واحد در هر طبقهتعداد 8 واحد در هر طبقه و طبقه نهم و دهم تعداد 4 واحد
متراژ  یک خوابه هااز 67.3 مترمربع تا 90 مترمربع
متراژ دو خوابه هااز 84.4 مترمربع تا 101.4 مترمربع
متراژ سه خوابه هااز 112.1 مترمربع تا 112.1 مترمربع + تراس 24 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1396/05/01
تاریخ پایان پروژه 1397/07/01

درصد پیشرفت فیزیکی

 0%

 

آدرس مجتمع مسکونی سهند: کوی الهیه ، میدان مسکن ، جنب مجتمع نارون تلفن تماس شرکت 7-33664005 -086

 


آلبوم مراحل ساخت