پروژه مسکونی شکریه همدان

                             معرفی و جدول مشخصات شکریه همدان

مجتمع مسکونی شکریه 
مساحت زمین به 2256.72 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 6536 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 10226.47 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد 55 واحد
( 48 واحد دو خوابه +7 واحد سه خوابه)
تعداد طبقات 6طبقه + همکف + زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 55پارکینگ و 55 انباری
متراژ دو خوابه ها از92مترمربع تا129 مترمربع
متراژ سه خوابه ها از162 مترمربع تا 172 مترمربع
تاریخ شروع پروژه  1399/08/10
تاریخ پایان پروژه  1402/06/31
درصد پیشرفت فیزیکی
 تا مورخ1402/02/31
%47.60

 

آدرس :  همدان ، خیابان شکریه ، خیابان نبوت ، پلاک 98

شکریه همدان