مشخصات پروژه گلها ( قالب تونلی )

مساحت زمین

4738 مترمربع

 تعداد کل واحد مسکونی

96 واحد 

تعداد بلوک

2

 تعداد خوابها

یکخوابه 64 واحد ،دوخوابه 32واحد

 مساحت خالص مسکونی

6920.16 مترمربع 

 مساحت کل زیربنا

 8834.86 مترمربع 

تعداد پارکینگ سرپوشیده

 26 واحد

 تعداد پارکینگ در محوطه 

 28 واحد

 تاریخ شروع پروژه 

15/04/1388

 تاریخ پایان پروژه

 31/03/1391

 متراژ یکخوابه

خالص 64.72m2 

متراژ دوخوابه

خالص 78.60m2 

 تعداد طبقات

8 طبقه + پیلوت 

 سطح اشغال

 981.65مترمربع 

 درصدپیشرفت فیزیکی 31/03/1391

 100%

 

 

گلها

گلها