مشخصات پروژه


 

 مشخصات پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی خاتم

 

  مساحت عرصه ( زمین ) 3809.31 مترمربع
  مساحت کل زیر بنا 29492.67 مترمربع  
 مساحت تجاری 3486.08 مترمربع
  مساحت نیم طبقه تجاری 824.94 مترمربع
 مساحت خالص تجاری زیرزمین 2146.46 مترمربع  
 مساحت خالص تجاری همکف 1339.54 مترمربع
 تعداد کل پارکینگ ها روباز بام 106 + 582 
 تعداد غرفه های تجاری 115 
تعداد غرفه های تجاری در زیرزمین 66
 تعداد غرفه های تجاری در همکف 49
 تعداد کافی شاپ
 مساحت کافی شاپ 563.31 مترمربع 
 تعداد انباری 117 
 مساحت انباریها 1151.45 مترمربع 
تاریخ شروع پروژه 1390/12/01
تاریخ پایان پروژه 1393/06/31

درصد پیشرفت فیزیکی 30/09/1393

100% 

 خاتم اراک