مشخصات پروژه

 

مشخصات پروژه مسکن مهرامام صادق(ع)

 مساحت زمین

 113061.54مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی 

 1440

تعداد بلوکها 

26 بلوک تیپ A  و 6 بلوک تیپ B

 تعداد خوابها

 یک خوابه 832واحد  ، دوخوابه512 واحد ، سه خوابه96 واحد

مساحت خالص مسکونی 

108603.36 مترمربع 

مساحت کل زیربنا 

143000.08 مترمربع 

مساحت پارکینگ سرپوشیده 

29635.21 مترمربع 

تعداد پارکینگ سرپوشیده 

1470 

 تاریخ شروع پروژه

01/05/1389

 تاریخ پایان پروژه فاز 1 و فاز 2

30/09/1391 و 30/07/1391

درصد پیشرفت فیزیکی فاز1      30/07/1391

100%

 درصد پیشرفت فیزیکی فاز2  18/09/1391

 100%

 

 سه بعدی  مهر

  سایت مهر اراک
 

مراسم کلنگ زنی پروژه توسط مسئولین محترم استان

 

کلنگ زنی مهر اراک

ادامه

 
 
 
 

 

بازدید وزیرمحترم مسکن و شهرسازی جناب آقای مهندس نیکزاد بهمراه استاندار محترم استان و جمعی ازمسئولین استان از شروع عملیات اجرائی پروژه مسکن مهر امام صادق(ع)

 

 بازدید وزیر

بازدید وزیر

 

 
  

 عکس های عملیات اجرائی پروژه 

 
 
مهراراک
  
مهراراک
 
مهراراک
 
مهراراک
 
مهراراک 
 
مهراراک
 

مهراراک

 مهراراک 

مهراراک

مهر اراک  

مهراراک   

 

مهر اراک

    مهر اراک

 

مهر اراک 

مسکن مهر اراک 

 

 مراسم چشن پایانی پروژه مسکن مهر

 

 

جشن مهر اراک

 

 

 

 جشن مهر اراک

جشن مهر اراک  

ادامه تصاویر