مجتمع  مسکونی نارون
مساحت زمین به 7584 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 12897 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 19837 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد 144  واحد
( 50 واحد یکخوابه +78 واحد دو خوابه +16 واحد سه خوابه)
تعداد طبقات ده طبقه + پیلوت +  زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 144پارکینگ و 144 انباری
تعداد واحد در هر طبقه طبقات اول تا هشتم 8 واحد و طبقه نهم و دهم 4 واحد
متراژ  یک خوابه ها از 67.3 مترمربع تا 90 مترمربع
متراژ دو خوابه ها از 84.4 مترمربع تا 101.4 مترمربع
متراژ سه خوابه ها از 112.1 مترمربع تا 112.1 مترمربع + تراس 24 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1394/12/15
تاریخ پایان پروژه 1397/04/15
درصد پیشرفت فیزیکی 97/04/31 %100

 

آدرس پروژه : اراک - کوی الهیه -  جنب مجتمع مسکونی  سپیده -  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس فرمائید7-33664005-086