اعضای هیات مدیره ، وضعیت سرمایه شرکت الوند

       اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ( سهامی عام )

 

 اسماعیل عطائی مقدم  علیرضا نوربهشت ابوالفضل محمودی   حمیدرضا زمرد  علی رحمتی

                                       

عطائی مقدم

                                                          

نوربهشت

 

                                   

     ابوالفضل محمودی     

       

 زمرد

 

       

 علی رحمتی  

 

 رئیس هیأت مدیره

 نایب رئیس هیأت مدیره

 عضو هیأت مدیره
 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 عضو هیأت مدیره

 نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن   

(سهامی عام )

غیرموظف

نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز    

(سهامی خاص) 

غیرموظف

نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

 (سهامی خاص) 

موظف

نماینده شرکت پارس    مسکن سامان 

(سهامی خاص)

موظف

نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص) 

موظف

 تحصیلات
 
کارشناس عمران
 
کارشناس عمران 

کارشناس حسابداری

کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی ارشد عمران و مدیریت ساخت 
 
کارشناس ارشد عمران 
زمینه های سوابق کاری
مدیرعامل شرکت
 پارس مسکن الوند به مدت 25سال
و
از سال 1389 بعنوان رئیس
هیأت مدیره شرکت تاکنون
کارشناس و مدیر کل گروههای اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی - معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی- مدیر کل امور آب همدان - مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی - کرمانشاه - قم معاون عمرانی استانداری مرکزی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند از سال89 تا تاریخ 97/8 و عضو هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره تاکنون

 

از تاریخ 1374/04/10 بعنوان مدیر مالی و پشتیبانی لغایت 1380/12/27 از معاون مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند از سال 1374 تاکنون و از سال 1374 تاکنون از سال 1386 بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت تاکنون

 

مسئول قراردادها از سال 1378 و از سال 1383 بعنوان مسئول دفتر فنی شرکت و از سال 1386معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند و عضو هیأت مدیره شرکت میباشند . ضمن آنکه از سال 1397 بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شده اند .

سرپرست کارگاههای یاسمین و مینا از سال 1379 لغایت 1385 و سال 1386 بعنوان سرپرست دفتر فنی و مدیر فنی و مدیر کنترل کیفیت شرکت تا سال 1397 ضمن آنکه همزمان مدیر پروژ ه های مسکن مهر ، خاتم و ارغوان ، سپیده و مدائن و نارون بوده اند . به اطلاع میرساند از مورخ 1397/08/30 بعنوان معاون فنی و اجرائی شرکت و همچنین از تاریخ 1397/11/01 عضو هیأت مدیره شرکت میباشند.
عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر
نماینده
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
- عضو هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی

 

نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران - عضو شورای شهر اراک

 

نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن - عضو هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی

 

نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

عضو انجمن انبوه سازان استان مرکزی

 

 

ــــ

میزان مالکیت حقوقی در سهام شرکت
 
359.640.453 282.352 1000 1666  1000

 

وضعیت سرمایه   

 درتاریخ 1394/03/10ازمحل مطالبات حال شده سرمایه شرکت ازمبلغ 50000 میلیون ریال به مبلغ 300000 میلیون ریال پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی افزایش یافت . ضمن اینکه شرکت به استناد صورتجلسه مجمع فوقالعاده مورخ 1397/05/07 و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ 1397/10/16 سرمایه شرکت از مبلغ 300000میلیون ریال به مبلغ 500000میلیون ریال از طریق مطالبات حال شده و همچنین واریز نقدی سهامداران به موجب گواهی شماره 1111/7063 مورخ 1397/10/15 بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تامین گردیده ، و ثبت در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اراک افزایش یافته است.