اطلاعات تماس اراک

نشانی : اراک - کوی الهیه ، میدان مسکن ، مجتمع بهاران ، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ( سهامی عام)
کدپستی 6381- 8 - 38187  صندوق پستی1347
لینک تلگرام : http://telegram.me/maskanalv
پست الکترونیک : arak@hic-iran.com
تلفن : 7 - 33664005 - 86- 0098
دورنگار : 33664008- 86 - 0098

اطلاعات تماس قم

نشانی : قم - تقاطع بلوار دانش و امام رضا - جنب بوستان امام رضا -  مجتمع مسکونی - تجاری سپیدار
کدپستی: 3713960043                              
پست الکترونیک :  arak@maskanco.ir
تلفن :  38810439 - 25 - 0098
دورنگار : 38810439- 25 - 0098