اطلاعات تماس

 

  

 آدرس شرکت

 اراک - کوی الهیه/ میدان مسکن/ شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام)/ کدپستی 6381-8-38187

 

صندوق پستی 1347       تلفن: 7-33664005-086            دورنگار: 33664008

  

پست الکترونیک: arak@hic-iran.com

 

 

 

 آدرس نمایندگی قم 

 قم - 75 متری عماریاسر/30 متری قدوسی/ داخل کوچه 5/ مجتمع مسکونی مهتاب 

  تلفن: 37776233-025

 کدپستی