چشم انداز ، ماموریت و اهداف کلان شرکت

 

چشم‌انداز شرکت

v      افزایش سهم بازار شرکت .

v      مسئولیت پذیری در قبال ذی نفعان .

v      صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای .

v      نهادینه کردن کیفیت در زنجیره ارزش محصولات شرکت .

v      پیشتاز بودن و حضور موثر در بازار مسکن منطبق بر بستر ارزش های بنیادین شرکت .

v      تاکید بر رعایت اصل کیفیت و اعمال روش های کنترل آن در تمام مراحل اجرا.

v      رعایت آیین نامه های ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله.

v      انبوه سازی و ساخت مسکن با تمرکز بر طبقه متوسط و سایر پروژه های سودآور در گستره جغرافیایی شرکت با استفاده از فناوری های نوین.

v       استفاده بهینه از تکنولوژی و فن آوری ساخت درجهت ارتقاء کیفیت ، کوتاه نمودن زمان ساخت پروژه ها و کاهش هزینه.

v      برآنیم تا امکان توسعه فناوری های نوین در بخش مسکن و ساختمان را جهت حضور سایر بازارها و گستره های جغرافیایی شرکت در دیگر استان ها فراهم نمائیم.

 اهداف کلان شرکت

v      توسعه بازار با تمرکز بر صنعتی سازی در تمام گستره های جغرافیایی؛

v      مدیریت کارآمد منابع و روش های تامین مالی مورد نیاز سازمان از طریق متنوع سازی و تامین به موقع و بهینه آن؛

v      حفظ محیط زیست در تمامی مراحل طراحی ، ساخت و بهره برداری ، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار؛

v      افزایش توان فعالیت در بازارهای کسب و کار و ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات؛

v      افزایش سهم پروژه های خود مالکیتی و مشارکتی ، جهت افزایش توانمندی ورود به پروژه های بزرگتر؛

v      به کارگیری ، ارتقاء و ایجاد انگیزه لازم در نیروی انسانی با بهره گیری از نظام جبران خدمت و امکانات آموزش مناسب ؛

v      ارائـه خدمات برتر و افزایش تنوع محصولات به منظـور تقـویت قـدرت رقابتی شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ؛

v      بهره گیری مؤثر با ارتقای سطح دانش مدیریت پروژه به منظور افزایش سرعت ساخت ، تحویل به موقع و کاهش بهای تمام شده ، اصلاح و بهبود فرایندهای ساخت و تضمین کیفیت با بکارگیری تکنولوژی نوین روزآمد ساخت و ساز؛

v      افزایش کیفیت پروژه ها منطبق با استانداردهای موجود از طریق کنترل مداوم در تمامی مراحل زنجیره ارزش و تمرکز بر جلب رضایت    ذی نفعان؛

v   تمرکزبرفرآیندهای بازاریابی و فروش و توسعه برند سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت و همچنین تمرکز بر مشتری محوری و انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیازهای حال و آینده مشتریان ؛

v      افزایش رضایت مشتریان با شناسایی نیازها در تمامی مراحل زنجیره ارزش.

 برنامه های استراتژیک شرکت

v      توسعه کسب و کار شرکت از طریق ایجاد و تنوع در سبد محصولات شرکت و پیش بینی راهکارهای جدید کسب و کار ؛

v        استفاده بهینه از تکنولوژی و فن آوری ساخت در جهت ارتقاء کیفیت ، کوتاه نمودن زمان ساخت پروژه ها و کاهش هزینه؛

v      انبوه سازی و ساخت مسکن با تمرکز بر طبقه متوسط و سایر پروژه های سودآور در گستره جغرافیایی شرکت با استفاده از فناوری های نوین؛

v       تاکید بر رعایت اصل کیفیت و اعمال روش های کنترل آن در تمام مراحل اجرا؛

v       رعایت آیین نامه های ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله؛

v      بهبود مدیریت بازاریابی و فروش ؛

v      بهبود نظام های مالی و اقتصادی ؛

v      بهبود سطح دانش و آگاهی منابع انسانی؛

 مرور کلی بر عملکرد شرکت

v      اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده (حضور در پروژه های بازآفرینی شهری) و آورده نقدی سهامداران ؛

v      تلاش در جهت حداکثر کردن سود سهام درسال مالی مورد گزارش ؛

v      دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ؛

v      دریافت جایزه ملی کیفیت ایران و دریافت جایزه ملی پروژه برتر ایران؛

v      دریافت گواهینامه انبوه سازی؛

v      دریافت گواهینامه HSE از وزارت راه و شهرسازی؛

v      دریافت گواهینامه عضویت در ایران کد در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا؛

v      تکمیل زنجیره ارزش شرکت هلدینگ و قرارگرفتن شرکت در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران؛

v      پیگیری مراحل انجام تامین مالی از طریق صندوق زمین و ساختمان؛

v      افزایش توانمندی نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی از جمله دوره های فنی و مهندسی ، مالی ، بازاریابی و فروش ، HSE و ...

v      ارتقاء برند شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند( سهامی عام ) در بازار منطقه ؛

v      تدوام استقرار سیستم مدیریت ریسک براساس مدل مبتنی بر تحقیقات علمی و مورد پذیرش جامعه ؛

v      توسعه هم افزائی شرکت با شرکت های گروه و سایر شرکت های فعال در بخش مسکن از جمله انعقاد قرارداد .