مشخصات پروژه ارغوان ( قالب تونلی )

مساحت زمین

4648مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

64 واحد

تعداد بلوک

2

تعداد خوابها

سه خوابه 32 واحد ،دوخوابه 32واحد

مساحت خالص مسکونی

6044.8 مترمربع

مساحت کل زیربنا

7894.84مترمربع

تعداد پارکینگ سرپوشیده

ندارد

تعداد پارکینگ در محوطه

70 روباز

تاریخ شروع پروژه

1/12/1388

تاریخ پایان پروژه

1391/02/31

متراژ ی سه خوابه

خالص 103.92m2

متراژ دوخوابه

خالص 81.44m2

تعداد طبقات

8 طبقه + پیلوت

سطح اشغال

877.20مترمربع

درصدپیشرفت تا 15/03/92

100%

 

ارغوان

 

 

ارغوان

 

سایت مجتمع مسکونی ارغوان