مشخصات و جدول پروژه فرمانیه

مجتمع تجاری و مسکونی فرمانیه
مساحت زمین به 750 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 3816 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 5679.3 مترمربع
مساحت واحد های تجاری به 200 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد 32  واحد( 16 واحد دو خوابه و 16 واحد سه خوابه)
تعداد واحد تجاری تعداد 7 باب
تعداد طبقات هشت طبقه + پیلوت +  2 طبقه زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 40پارکینگ و 32 انباری
تعداد واحد در هر طبقه تعداد 4 واحد
متراژ واحدهای تجاری متوسط 28 مترمربع
متراژ دو خوابه ها متوسط از 90 تا 99 مترمربع
متراژ سه خوابه ها متوسط از125 مترمربع تا 138 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1394/11/11
تاریخ پایان پروژه 1396/09/30
درصد پیشرفت فیزیکی 96/09/30 %100

 

فرمانیه اراک

آدرس پروژه : اراک - بلوار قدس- جنب پارک لاله -  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس فرمائید7-33664005-086

مراحل ساخت پروژه

فرمانیه اراک
Loading