مشخصات پروژه ارکیده ( قالب تونلی )

مساحت زمین

14720 مترمربع

 تعداد کل واحد مسکونی

288 واحد 

تعداد بلوک

7

 تعداد خوابها

یکخوابه 128 واحد ،دوخوابه 112 واحد ،سه خوابه48 واحد

 مساحت خالص مسکونی

22459 مترمربع 

 مساحت کل زیربنا

 29511.94 مترمربع 

مساحت پارکینگ سرپوشیده

 3178.44 مترمربع 

تعداد پارکینگ سرپوشیده

 146 واحد

 تعداد پارکینگ در محوطه 

 161 واحد

 تاریخ شروع پروژه 

15/01/1387

 تاریخ پایان پروژه

30/09/1390

 درصد تراکم با پیلوت

199% 

 درصد تراکم بدون پیلوت

177%

 متوسط متراژ واحدها

خالص 77.98 m2و ناخالص102.47 مترمربع 

 تعداد طبقات

8 طبقه + پیلوت 

 سطح اشغال

 3229.53 مترمربع 

 درصدپیشرفت 30/09/90

100%

 

ارکیده

 

   ارکیده

 ارکیده