پونه

مجتمع مسکونی پونه
مساحت زمین به 312 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 783.45 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به1043.2 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد6 واحد
( 6 واحد مسکونی دوخوابه )
تعداد طبقات 6طبقه + پیلوت
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 6پارکینگ و6 انباری
تعداد واحد در هر طبقه تعداد 1 واحد در هر طبقه
متراژ دو خوابه ها از 0 مترمربع تا 0مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1396/12/15
تاریخ پایان پروژه 1398/02/15
درصد پیشرفت فیزیکی 98/02/15 %100

 

آدرس - کوی الهیه - میدان مسکن - روبروی مجتمع مسکونی مریم - تلفن تماس شرکت 7-33664005-086

 

پونه