مشخصات پروژه

 

مشخصات پروژه آفتاب قم

 مساحت زمین 2520 مترمربع 
 تعداد بلوک در سایت یک بلوک تیپAشامل(A1 . A2 . A3 .A4 ) 
 مساحت خالص مسکونی 7413.18 مترمربع 
 مساحت کل زیربنا 11502.76 مترمربع 
 تعداد طبقات 7 طبقه با پیلوت و زیرزمین  
 تعداد پارکینگ سرپوشیده 80 واحد 
 تعداد پارکینگ در محوطه  11 واحد
 متراژ یکخوابه 67.25 تا 68.88 مترمربع 
متراژ دو خوابه 73.86 تا 95.34 مترمربع
تعداد هر واحد در طبقه 13 واحد
تاریخ شروع پروژه 1390/08/12
تاریخ پایان پروژه 1393/05/31

درصد پیشرفت فیزیکی 31/05/1393

 100%

 

آفتاب   

آفتاب قم