مشخصات پروژه زیتون ( مسکن مهر پردیس)

مساحت زمین

19810.92مترمربع

 تعداد کل واحد مسکونی

432 واحد 

تعداد بلوک

8

 تعداد خوابها

یکخوابه 216واحد ،دوخوابه 216واحد

 مساحت خالص مسکونی

32129.28 مترمربع 

 مساحت کل زیربنا

 40307.84 مترمربع

تعداد طبقات

8 طبقه + پیلوت 

 تاریخ شروع پروژه 

 

 تاریخ پایان پروژه

 

 متراژ ی یک خوابه

تیپ A1=64 مترمربع و تیپ A=64.72 مترمربع

متراژ دوخوابه

تیپ A1=78 مترمربع و تیپ A=78.60 مترمربع

 درصدپیشرفت1391/03/31

 100%