ارتباط با امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند

ارتباط با امور سهام :

تلفن : 7-33664005-086 

فاکس : 33664009-086 

آدرس ایمیل:

 http://arak@maskanco.ir

 

محل استقرار دفتر:

آدرس : اراک- کوی الهیه - میدان مسکن - طبقه دوم - پلاک 214