مجتمع مسکونی - تجاری اداری فردین پور

 

فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی پروژه فردین پور 

 برشور فردین پور

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن های 7-33664005-086 تماس حاصل فرمائید.