مجتمع مسکونی سهند

مجتمع  مسکونی سهند
مساحت زمین به 3324 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 6518.2مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 9927.5 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد72  واحد
( 25 واحد مسکونی یکخوابه + 39 واحد دو خوابه +8 واحد سه خوابه)
تعداد طبقات 10طبقه + پیلوت +  زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 72پارکینگ و72 انباری
تعداد واحد در هر طبقه تعداد 8 واحد در هر طبقه و طبقه نهم و دهم تعداد 4 واحد
متراژ  یک خوابه ها از 67.3 مترمربع تا 90 مترمربع
متراژ دو خوابه ها از 84.4 مترمربع تا 101.4 مترمربع
متراژ سه خوابه ها از 112.1 مترمربع تا 112.1 مترمربع + تراس 24 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1396/05/01
تاریخ پایان پروژه 1398/05/31

درصد پیشرفت فیزیکی98/05/31

%100

 

آدرس مجتمع مسکونی سهند: کوی الهیه ، میدان مسکن ، جنب مجتمع نارون تلفن تماس شرکت 7-33664005 -086

 

سهند

آلبوم مراحل ساخت

Loading