مشخصات پروژه فردیس

مساحت زمین

30587 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

264

سطح زیربنای خالص

21904 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

-

تاریخ شروع پروژه

1372

تاریخ پایان پروژه

1377

حداقل متراژ واحدها

62.44

متوسط متراژ واحدها

80.30

حداکثر متراژ واحدها

97.38

تعداد پارکینگ

ندارد