فروش تعدادی از واحدهای تجاری پروژه کوثر

 

کوثر اراک

کوثر اراک

جهت کسب اطلاعات فروش به دفتر فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند حضوری مراجعه و یا با شماره تلفن 7-33664005-086 تماس حاصل فرمائید.